CERTIFIKÁTY

USDA ORGANIC

Obsahujú výrobky Motherlove geneticky modifikované prísady?

Prioritou spoločnosti Motherlove je kvalita bez kompromisov. Toto pre nás predstavuje záväzok vyrábať tie najlepšie a najčistejšie výrobky s použitím certifikovaných prísad, primárne určené matkám pri plnení ich dôležitého poslania.

Časťou nášho záväzku je snaha eliminovať geneticky modifikované (GMO) prísady v zložení našich výrobkov určené na výživu a osobnú hygienu.

Spoločnosť Motherlove nepoužíva GMO prísady. Vôbec.

Aký je vzťah medzi prísadou s certifikátom ORGANIC a GMO? Zjednodušené vysvetlenie Amerického Ministerstva Poľnohospodárstva (U.S. Department of Agriculture – USDA) znie takto:

Pri výrobe ORGANIC produktov nie je dovolené použiť technológie genetického inžinierstva a/alebo geneticky modifikované organizmy. To znamená, že napríklad: organický (eko) poľnohospodár nemôže zasiať GMO semená rastlín, krava z (eko) živočíšnej produkcie nesmie byť kŕmená GMO ďatelinou alebo kukuricou a pod. Na splnenie predpisov vydaných USDA musia (americkí) poľnohospodári a spracovatelia preukázať, že sa nepoužívajú GMO organizmy a že chránia svoje výrobky pred kontaktom so zakázanými látkami. Z pohľadu slovenského zákazníka je organické poľnohospodárstvo v USA možné interpretovať ako ekologické poľnohospodárstvo v EÚ. Produktom ekologického poľnohospodárstva v EÚ je BIO výrobok. Produktom ekologického poľnohospodárstva v USA je ORGANIC výrobok.

otco

Oregon Tilth Certified Organic (OTCO)

usda

Az USDA Organic